Eskişehir Mezar Yapım
Mezar Kabristan Bakım Peyzaj Uygulamaları
IHLAMURKENT MH. ZÜMRÜT CD. NO:83 (SEYITGAZI YOLU ÜZERI) ESKIŞEHIR
oztutkabdurrahman@gmail.com
0537 700 52 75
Bakanlık Atıksu Arıtma Tesislerine enerji teşviği
16.11.2023 

Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında, alıcı ortama atıksu deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kurup işleterek ilgili alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayan, Çevre İznini almış ve arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacı bulunan tesislere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 29 uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin %50’si (yüzde elli) Bakanlığık tarafından her yıl teşvik olarak geri ödeneyor. İleri Arıtma Teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara ise, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecektir.

İl Müdürü Hikmet ÇELİK konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“İnsanoğlu için vazgeçilmez olan su kaynakları; artan nüfus, kuraklık, gelişen sanayi, tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı ve değişen kullanım alışkanlıklarının baskısıyla tehdit altındadır.  Bu kapsamda, atıksu geri kazanım ve kullanımının önemi her geçen gün artarak devam etmekte, su kaynaklarının korunması devletimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca ülke genelinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranının 2030 yılında %15’e çıkarılması hedeflenmekte, çevreyi koruyan, bu yönde yatırımlar yapan arıtma tesisi işletmecilerinin teşviklerle desteklenmesi her yıl artarak devam etmektedir. ” açıklamalarında bulunmuştur. 

İl Müdürü açıklamalarının devamında:

 “İlimizde faaliyet gösteren ve bünyesinde atıksu arıtma tesisi bulunan sanayi kuruluşları; arıtma tesislerini kurup işleterek, alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamaları, Çevre İzin Belgesi’ni almış olmaları, arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının bulunması şartlarını sağlamaları durumunda Bakanlığımızca ödenen teşviklerden yararlanabilmektedir.

İlimizde bu yıl içerisinde, Bakanlığımızın geri ödeme alma şartlarını sağlayan atıksu arıtma tesislerine, bir önceki yılda kullanılan elektrik enerjisi giderleri için 23.109.332 TL enerji teşvik bedeli ödemesi İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.   

Bununla birlikte, İlimizde endüstriyel faaliyetleri sonucu atıksu oluşumuna sebep olan sanayi tesislerinin tamamının atıksu arıtma tesisleri mevcuttur. Bu tür tesislerimizin tamamının Çevre izinleri de bulunmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde faaliyeti kapsamında atıksu oluşumu bulunan tüm tesislerin atıksu arıtma tesisinin bulunması, atıksu arıtma tesisi olmaksızın alıcı ortama atıksu deşarjı yapan sanayi tesisimiz olmaması, su kaynaklarımızın korunması açısından son derece memnuniyet vericidir. İlimizin göz bebeği olan Porsuk Havzamızın daha temiz akması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir. ” ifadelerini kullanmıştır.

 

 

 

Gönderen: journal
787 defa okundu 
 


Ekoloji
Eskişehir AB Bilgi merkezinden 10 bin fidanlık yeni hatıra ormanı
İklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe
"Bir İyilik Bir Fidan" fidanlar toprakla buluştu
Kendi kendisine denizlere atlayıp yüzen plastik henüz üretmedik
Bakandan muhalif belediyeler kentsel dönüşüm çağrısı

 

 
Yaşam
9 günlük ara tatilde vatandaş, yüksek hızlı trenleri tercih etti
Trafik,ulaşım derken, olan oldu! Eskişehir mutlu şehirler arasına da giremedi
Kasım ayında 583 milyon lira SED ödemesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den getirilen hastaları ziyaret etti
İlişkim alarm veriyor, sonu ölüm mü?